برنامه تعمیر و نگهداری و سرویس دوره ای ماشین آلات

مدیریت تخلفات و تصادفات
,

ماژول مدیریت تخلفات و تصادفات

معرفی ماژول مدیریت تخلفات و تصادفات تخلف و تصادف به نوعی غیر قابل پیشگیری می‌باشد، از این رو  ثبت اطلاعات مربوط به تخلفات و تصادفات انجام شده در سامانه نگهداری و تعمیرات آلکا به شناسایی رانندگان و اپراتوهای پرهزینه کمک شایانی می‌نماید. وجو…
بیمه ماشین آلات
,

ماژول مدیریت بیمه ماشین آلات

معرفی ماژول مدیریت بیمه ماشین آلات فرض کنید شما مسئول بخش نت در یک شرکت در انداره متوسط هستید، شرکت بیش از 400 دستگاه ماشین از انواع مختلف دارد، بیمه این ماشین آلات بایستی بصورت مستمر تمدید شود. مسلما مدیریت بیمه این تعداد ماشین نیاز به سیستم یاد…
پایش بر اساس وضعیت CM
,

ماژول پایش بر اساس وضعیت CM

پایش بر اساس وضعیت Condition Monitoring یکی دیگر از تکنیک‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات است، این تکنیک بعنوان کم هزینه‌ترین تکنیک نگهداری و تعمیرات نیز شناخته می‌شود. تجهیزات خط تولید کارخانجات که بصورت مدون در حال فعالیت هستند، بایستی بطور مداوم از نظر …
مدیریت ورود و خروج ماشین آلات
,

ماژول مدیریت ورود و خروج ماشین آلات

ماژول مدیریت ورود و خروج ماشین آلات  نرم افزار نت بایستی قابلیت کنترل ورود و خروج ماشین آلات در جهت مدیریت همه جانبه نگهداری و تعمیرات سازمان را دارا باشد. دغدغه کنترل تردد ماشین آلات در حوزه های پخش، حمل و نقل و .. وجود دارد، از آنجا که با حو…
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
,

ماژول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM

ماژول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM هدف اصلی از اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) در واحدهای صنعتی پیشگیری از بروز خرابی و توقف تجهیزات و ماشین آلات است. برنامه زمان انجام سرویس ها و تعمیرات بایستی به گونه‌ای باشد که تا فرارسیدن زم…
تعمیرات اضطراری
,

ماژول مدیریت تعمیرات اضطراری EM

ماژول مدیریت تعمیرات اضطراری EM علی رغم اینکه امروزه صنایع مختلف برنامه منظم نگهداری و تعمیرات را پیاده سازی و اجرا می‌کنند، اما صنایعی هم هستند که سیاست تعمیرات اضطراری Emergency Maintanance را در دستور کار خود قرار داده اند. از طرفی با وجود برن…
ارتباط با سایر نرم افزار ها
,

ماژول ارتباط با سایر نرم افزار ها

ماژول ارتباط سایر نرم افزار ها یکی از پیش نیازهای هر نرم افزار CMMS انعطاف پذیری بالا در سازمان‌ها است، بخش نت در سازمان بایستی بطور مداوم با سایر بخش ها در ارتباط باشد. بخش‌های تولیدی، انبار، منابع انسانی، حساب داری و .... زمانی که از …
مدیریت هزینه کارواش
,

ماژول مدیریت کارواش

معرفی ماژول مدیریت هزینه کارواش یک برنامه استاندارد نگهداری و تعمیرات بایستی قابلیت ثبت کلیه هزینه های ماشین آلات و تجهیزات را دارا باشد، لذا نرم افزار نت آلکا هزینه نگهداری و تعمیر ماشین آلات را به طور کامل دریافت و بصورت گزارشات تحلیل سود…
ارسال پیامک و ایمیل سازمانی
,

ماژول ارسال پیامک و ایمیل سازمانی

معرفی ماژول ارسال پیامک و ایمیل سازمانی ساختار نظامند برخی از سازمان‌ها و لزوم ارسال پیامک و ایمیل سازمانی جهت یادآوری  فعالیت‌های نت سازمان به مسئولین مربوطه، سبب شد ماژول ارسال پیامک و ایمیل سازمانی را در سامانه نگهداری و تعمیرات آلکا طراح…
مدیریت سوانح
,

ماژول مدیریت سوانح

معرفی ماژول مدیریت سوانح سوانح در سازمان ها محدود به سوانح ماشین آلات نبوده و سوانح پرسنل و تجهیزات خط تولید را نیز در برمی‌گیرند. داده‌های مربوط به سوانح رخ داده در سازمان را در سامانه نگهداری و تعمیرات  ثبت و درصورت نیاز از این اطلاعا…
مدیریت سرریزی و هزینه های مربوطه
,

ماژول مدیریت سرریزی و هزینه مربوطه

معرفی ماژول مدیریت سرریزی و هزینه های مربوطه مدیریت سرریزی ماشین آلات / تجهیزات شامل: نوع سرریزی، ثبت میزان سرریزی، مبلغ کل سرریزی و ... به همراه قابلیت تفکیک بر اساس منبع تامین (از سازمان یا از بیرون سازمان) می‌باشد. این قابلیت از موار…
تغییر و تحول ماشین آلات
,

ماژول مدیریت تغییر و تحول ماشین آلات

معرفی ماژول مدیریت تغییر و تحول ماشین آلات ثبت تاریخچه مستند از تغییر و تحول ماشین آلات در سازمان و ارائه آمار و گزارشات این تغییرات در مدیریت کارآمد نقش حیاتی دارد. از این رو ماژول تغییر و تحول ماشین آلات در نرم افزار نت از ارکان مهم شمرد…