نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

معرفی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM

در این مقاله می خواهیم بیان کنیم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( Preventive Maintenance ) چیست؟  چه انواعی دارد؟ و در ادامه معایب و مزایای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را بررسی کرده و ببینیم که برنامه ریزی نت پیشگیرانه بر چه شرایط و زمانی استوار است و در نهایت تاثیر نگهداری پیشگیرانه را بدانیم. تکنیک نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه PM یکی انواع نگهداری و تعمیرات می‌باشد. تولید محصولات با کیفیت بالا و هزینه پایین از جمله دغدغه های اصلی تمامی صنایع به شمار می‌آید. استفاده از نت پیشگیرانه در صنایع مختلف سبب افزایش قدرت رقابت در بازار خواهد شد. مهمترین عامل در کاهش شکست ها برنامه ریزی و اجرای تعمیرات و تعویضات پیشگیرانه دوره ای خواهد بود.  در واقع هدف اصلی از اجرای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ایجاد روندی سیستماتیک در کلاس جهانی و در جهت کنترل وضعیت ماشین آلات و دستگاه ها و بهره برداریی بهینه از آنها به منظور رسیدن به حداکثر کارایی و کاهش خرابی ها است.

فهرست مطالب

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه چیست ؟

نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه چیست؟

نگهداری پیشگیرانه نوعی از نگهداری و تعمیرات است که بطور منظم بر روی یک تجهیز اجرا می شود تا احتمال شکست آن را کاهش دهد. این نوع از نگهداری و تعمیرات در زمانی اجرا می شود که تجهیز در حال کار بوده تا بطور غیرمنتظره با شکست مواجه نشود.

از نظر پیچیدگی این استراتژی نگهداری و تعمیرات، بین تعمیرات واکنشی در ایران با عنوان تعمیرات اضطراری EM (Emergency Maintenance) شناخته می شود.”]نگهداری و تعمیرات واکنشی (اجرا تا شکست) و نگهداری و تعمیرات پیشگویانه قرار می گیرد.

انواع نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

نت پیشگیرانه PM می تواند تقویمی یا کارکردی برنامه ریزی شود. بیایید به مثال هایی برای هر کدام نگاه کنیم.

نگهداری پیشگیرانه PM مبتنی بر زمان یا تقویمی

یک مثال معمولی از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر زمان، یک بازرسی منظم زمانی روی یک تجهیز مهم است که در زمان رخداد یک شکست به شدت بر روی تولید اثر می گذارد.

نگهداری پیشگیرانه PM مبتنی بر کارکرد

نگهداری و تعمیرات مبتنی بر کارکرد بعد از اندازه مشخصی از کیلومتر، ساعت یا چرخه تولید ایجاد می-شود. یک مثال از این نوع، یک وسیله نقلیه موتوری است که ممکن است برای هر 10.000 کیلومتر برای تعمیرات برنامه ریزی شود.

چه زمانی برای استفاده از نگهداری پیشگیرانه مناسب است ؟

(برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه یا تعویضات پیشگیرانه مناسب)

کاربردهای مناسب از نت پیشگیرانه

دارایی های (ماشین الات یا تجهیزات) مناسب برای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه شامل مواردی می شوند که:

یک کارکرد عملیاتی حیاتی داشته باشند حالت هایی از شکست داشته باشند که از طریق نگهداری و تعمیرات منظم از آن جلوگیری شود (و افزایش نیابد) نوعی از شکست را داشته باشند که با گذر زمان یا استفاده افزایش یابد. 

کاربردهای نامناسب از نت پیشگیرانه

کاربردهای نامناسب از تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه شامل مواردی می شود که:

شکست های تصادفی داشته باشند که به نگهداری و تعمیرات مرتبط نباشد (مثل بردهای مدار) شامل یک کارکرد بحرانی نباشد.

مطالب مرتبط:

آیا می خواهید قابلیت های یک نرم افزار CMMS را بررسی کنید؟

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

تعداد برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بیشتر، همواره بهتر نیست. انجام PMهای بیشتر صرفاً برای افزایش درصد نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده می تواند هزینه زا باشد و به شکست های پس از تعمیر منجر شود.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خوب بیشتر حول تنظیم دقیق، تکرار PMها است. یافتن تعادل مناسب بین انجام PMهای بیشتر در اغلب موارد (گران و پر ریسک) و عدم انجام آن در بسیاری از موارد (ممکن است شکست هایی بین بازرسی ها بوجود آید) اهمیت زیادی دارد.

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

یک راه برای تنظیم برنامه نت پیشگیرانه این است که از مدل PDCA پیروی کنید:


1- برنامه: از طریق نگاه به راهنماهای تجهیزات ، سوابق تعمیر، حیاتی بودن و الگوهای کاربر برای تجهیزات، پایه و اساسی را برای تناوب PMها ایجاد کنید.

2- انجام: به طور مداوم و برای دست یابی به نتایج دقیق برنامه تان را دنبال کنید.

3- بررسی: به معیارهای شکست برای هر دارائی نگاه کنید تا مشخص کنید که آیا برنامه شما به درستی کار می کند.

4- اقدام: اگر یک دارائی در بین تعمیرات با شکست مواجه است تناوب PM ها را افزایش داده و اگر در بین PMها با شکستی مواجه نیستید تناوب را کاهش دهید.

مدل PDCA و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

با پیروی از مدل PDCA و برنامه ریزی نت پیشگیرانه بدون کمک نرم افزار CMMS می‌تواند چالش بزرگی باشد. از آنجا که PMها پس از میزان زمان مشخص یا کارکردی مشخص ایجاد می شوند بررسی و آنالیز این داده ها بصورت دستی دشوار است، خصوصاً اگر با تجهیزات کلیدی متعددی مواجه هستید. نرم افزار نگهداری و تعمیرات به شما کمک می کند تا PMها را مطابق با حالت های مختلف برنامه ریزی کنید که برای تجهیز مناسب هستند. 

بیشتر بدانید: چگونه درخواست کار خوب بنویسیم؟

نرم افزار تعمیرات و نگهداری به سازمان ها اجازه می‌دهد تا داده های درخواست کارهای نت پیشگیرانه را برای گزارش دهی یا بهینه سازی آن فعالیت، و همچنین تعیین شاخص های کلیدی عملکردی نگهداری و تعمیرات برای حرکت به سمت آنها جمع آوری کنند. انتخاب بین تعمیر یا تعویض تجهیزات در سازمان‌ها همواره از پرچالش‌ترین انتخاب ها می‌باشد که تصمیم گیری در این مورد با استفاده از داده های ثبت شده در نرم افزار نت راحت خواهد بود. 

مزایای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

مزایا در مقایسه با استراتژی های دیگر

برنامه ریزی بزرگترین مزیت برنامه تعمیرات پیشگیرانه نسبت به استراتژی های دیگر است. نگهداری و تعمیرات واکنشی و برنامه ریزی نشده هزینه های سربار زیادی دارد که می تواند در طول فرآیند برنامه ریزی از آن اجتناب شود.

هزینه نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی نشده شامل از دست رفتن تولید، هزینه های بیشتر برای قطعات و حمل آن، و همچنین از دست رفتن زمان مربوط به شرایط اضطراری و تشخیص عیوب در زمانی تجهیز در حال کار نیست می شود.

نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی نشده معمولا 3 تا 9 برابر بیشتر از نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده هزینه دارد. با بکارگیری نگهداری و تعمیرات برنامه‌ ریزی شود، منجر به کاهش هزینه نت تجهیزات و ماشین آلات خواهد شد. تجهیزات می توانند خاموش شوند تا با توقف تولید همزمان شوند. قبل از خاموش کردن، هر قطعات مورد نیاز تامین شده و پرسنل میتوانند برای کمینه کردن زمان مورد نیاز برای تعمیر جمع آوری می شوند.

این معیارها مجموع هزینه تعمیرات را کاهش می دهد. ایمنی هم به این دلیل که شکست تجهیزات اغلب در استراتژی های کمتر پیچیده کمتر اتفاق می-افتد افزایش می یابد.

مزایا در مقایسه با استراتژی های پیچیده تر

یک برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به نظارت مبتنی بر شرایط نیازی ندارد. این موضوع نیاز (و هزینه) برای اجرا و تفسیر داده های پایش وضعیت و اقدام بر اساس نتایج تفسیر آن را از بین می برد. این موضوع همچنین نیاز برای داشتن و استفاده از تجهیزات پایش وضعیت را از بین می برد.

معایب نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

معایب در مقایسه با استراتژی های کمتر پیچیده

برعکس نگهداری و تعمیرات اضطراری، تعمیرات پیشگیرانه pm به برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات نیاز دارد. این موضوع به سرمایه گذاری در زمان و منابع نیاز دارد که در استراتژی های نگهداری و تعمیرات کمتر پیچیده مورد نیاز نیست.

ممکن است نگهداری و تعمیرات اغلب در برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اتفاق بیفتد. برعکس، و تا زمانیکه تناوب نگهداری و تعمیرات برای کمترین نگهداری و تعمیرات بهینه سازی شده باشد، نگهداری و تعمیرات یا خیلی زیاد و یا خیلی کم اتفاق خواهد افتاد.

معایت در مقایسه با استراتژی های پیچیده تر

تناوب نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه معمولاً زیاد است. این تناوب بدون قربانی کردن قابلیت اطمینان در زمانیکه تحلیل و پایش وضعیت مورد استفاده قرارمیگیرد می تواند کاهش داده شود. کاهش در تناوب نگهداری و تعمیرات از طریق هزینه های مرتبط با اجرای پایش وضعیت متعادل است.

پایش وضعیت (Condition monitoring) و استفاده از داده های این پایش در حوزه نگهداری و تعمیرات، منجر به ظهور مفهوم نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت (Condition based monitoring) می‌شود. این قابلیت کارایی بسیار بالایی دارد، بخصوص در صنایع و کارخانجاتی که دارای خط تولید بوده و کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات در کنار جلوگیری توقف تجهیزات از دغدغه های مدیران این صنایع می‌باشد. 

ماژول تعمیرات پیشگیرانه

ثبت اطلاعات مربوط به تعمیرات پیشگیرانه pm صورت گرفته در سازمان با قابلیت گزارش گیری از این اطلاعات

ماژول تعمیرات پیشگیرانه pm

جهت مشاهده قابلیت ها و امکانات ماژول PM در نرم افزار نگهداری و تعمیرات آلکا کلیک کنید.
ماژول PM

آیا می خواهید قابلیت های یک نرم افزار CMMS را بررسی کنید؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *