کاربرد نرم افزار CMMS آلکا در صنایع مختلف

مدیریت ماشین آلات کشت و صنعت ها

بزرگترین واحدهای کشت و صنعت در کشور از نرم افزار CMMS آلکا برای مدیریت ماشین آلات خود استفاده می‌کنند.

مدیریت ماشین آلات ناوگان خودرویی

ناوگان‌ خودرویی را در بالاترین سطح ایمنی و کارایی نگهداری کنید، در نرم افزار آلکا مدیران، می‌توانند بر استراتژی‌های نوآور و بهینه‌تری متمرکز شوند.

مدیریت تجهیزات خط تولید

برای افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش توقفات خط تولید، مدیریت بهینه پرسنل و کاهش هزینه‌های کلی در کارخانجات، از نرم افزار آلکا بهره بگیرید.

مدیریت ماشین آلات شهرداری ها

مدیریت یکپارچه نگهداری و تعمیرات مربوط سازمان‌ها و دپارتمان‌های متعدد منجر به اشراف کامل بر فرآیندهای نت و هزینه‌های مربوط آن در نرم افزار CMMS آلکا خواهد شد

مدیریت ماشین آلات معادن

مدیریت نگهداری تجهیزات معدن شامل برنامه ریزی استراتژیک، سازماندهی و اجرای فعالیت هایی با هدف اطمینان از عملکرد بهینه، قابلیت اطمینان و طول عمر ماشین آلات مورد استفاده در عملیات معدن است.

مدیریت تجهیزات بیمارستانی

بسیاری از بیمارستان‌ها ملزم به رعایت مقررات دولتی مختلف هستند، تکنسین‌های تعمیر و نگهداری باید از قوانین بهداشتی و ایمی در این صنعت پیروی کنند. پیاده سازی این قوانین در بخش نگهداری، نیازمند نرم افزار CMMS بسیار انعطاف پذیر و کارآمد است.

مدیریت تاسیسات و تجهیزات هتل ها

نرم‌افزار نگهداری و تعمیرات آلکا می‌تواند در هتل ها‌، برج ها‌، پاساژها و مجتمع‌ها برای مدیریت و پیش‌بینی نیازهای تعمیر و نگهداری استفاده شود.

نگهداری و تعمیر توربین ها

نگهداری پیشگیرانه به منظور پیشبینی خرابی توربین ها و انجام تعمیرات قبل از تبدیل مشکلات کوچک به چالش‌های پیچیده از جمله کاربردهای نرم افزار آلکا در این صنعت است.

مدیریت تجهیزات آب شیرین کن ها

حساسیت بالای تک تک فرآیندها و لزوم عملکرد دقیق تجهیزات سبب شده است که مدیران در این صنعت از نرم افزار نگهداری و تعمیرات آلکا جهت مدیریت و کاهش هطینه های نگهداری تعمیرات استفاده نمایند.