جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

شاخص نگهداری و تعمیرات

شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات سیستم های مدیریتی از جمله مدیریت نگهداری و تعمیرات برای مدیریت صحیح اطلاعات و فعالیت های خود نیاز به شاخص ها و معیارهایی جهت سنجش عملکرد خود دارند. در این مسیر بایستی وضعیت اقدامات و مسیر حرکتی سازمان خود را ببینند و در مسیر بهبود اقدامات حرکت نمایند. […]