جستجوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، جستجوی دیگری انجام دهید

1 نتیجه جستجو برای:

1

ماژول مدیریت سرریزی و هزینه مربوطه

معرفی ماژول مدیریت سرریزی و هزینه های مربوطه مدیریت سرریزی ماشین آلات / تجهیزات شامل: نوع سرریزی، ثبت میزان سرریزی، مبلغ کل سرریزی و … به همراه قابلیت تفکیک بر اساس منبع تامین (از سازمان یا از بیرون سازمان) می‌باشد. این قابلیت از موارد مهم فرآیند نگهداری و تعمیرات محسوب می‌شود. ثبت هزینه مربوط به […]